Donors

Thank you to all the donors!

Donor        Amount       Donor           Amount
21 Anonymous Donors $2,420 M & A Rita $100
Adora Ma $50 Mathy Gamas $300
Agapi Zegas $50 Matthew Valaris $100
Alex Flesias $250 Merita Alvaro $100
Amanda Wudarzewski $30 M & A Rita $100
Ana Mantziounis $100 Michael Aitken ` $50
Anna Babakos $250 Mike Sgouromitis $100
Antonia Mantonakis $250 Mirella Mastroinanni $100
Aristotle Liontas $100 Moses Chatjaveridis $50
Carolyn Hafer $100 My Girl Genius $50
Celeste Alvaro $300 Nelson Gee $50
Chelsea Shinkaruk $150 Nicholas Mantonakis $1,000
Chris & Maria Petrakis $1,000 Niki Mantonakis $50
Chris Psutka $50 Nikos Tsoraklidis $200
Christina Samaras $50 Nonna Caterina Cozza $100
D & M Christopoulos $100 Olga Liontas $100
Digistream Print & Display $200 Petrakis Family $12,000
Eli & Michalis Sarras $2,628 Reid Hastie $130
Farheen Shaikh $100 Rob Kostecki $50
Francine Vachon $50 S & V Babakos $1,000
G & P Christopoulos $200 S. Dee $60
Gena Argitis $25 Sandra Hantziagelis $50
Geoff Hoover $50 Sophie Georgakas $30
Gillian Kemp $20 Stamatis Bogiatzis $50
Gus Dimitropoulos $100 Steve Jaisaree $100
J & G Christopoulos $100 Stratos & Popi Petrakis $400
J & M Kimevski $200 Susan McCann $100
Jennifer Lavoie $25 Susie Karakonstantis $200
Jia Zheng $50 Susie Pasalis $100
JoAndrea Hoegg $200 Tammy Decoste $25
Joanna K-r $60 Tara Merriman $50
John & Claudia Cozza $100 Tuyet Ly $50
John & Maria Prokopos $100 Vera Haslett $100
Jonathan O’Mara $50 Vickie Rita $300
K & A Pitoulis $400 Vicky Kyriakou $50
Kat O’Mara $200 Voula Argyropoulos $100
Kozanis Association $2,000
Lou & Niki Pascale $200
Lynn Tseng $20

 

%d bloggers like this: